“Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт ба Иргэний нийгмийн оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцож мэдээлэл солилцлоо2018.02.07Нийгмийн Дэвшил Эмэгтэйчүүд Хөдөлгөөн ТББ нь өнөөдөр буюу 2018 оны 2 сарын 7-нд Монголын Эмэгтэйчүүдийн Сан /МОНЭС/ болон Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг /МГБССН/ нарын санаачлан зохион байгуулсан “Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт ба Иргэний нийгмийн оролцоо” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцож мэдээлэл солилцлоо. Энэхүү хэлэлцүүлэгт тогтвортой хөгжлийн 17 зорилт тус бүрт хувь нэмрээ оруулан, ажиллаж байгаа болон ажиллах зорилго бүхий 30 гаруй байгууллагын удирдах албан тушаалтан, төлөөллүүд оролцож Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд иргэний нийгмийн байгууллагууд хэрхэн уялдаа холбоо, үр дүнтэй, оролцох талаар хэлэлцэж, харилцан мэдээлэл солилцлоо.

Туршлага солилцох уулзалтад оролцов.2018.02.05Нийгмийн Дэвшил Эмэгтэйчүүд Хөдөлгөөн /НДЭХ/ ТББ нь үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн эмэгтэйчүүдэд ээлтэй улс төрийн орон зайг бий болгох, улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, манлайллыг нэмэгдүүлэх, эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах ажлыг хийсээр ирсэн юм. LOGIN Asia /Local Governance Initative and Network/-ын санаачлага дэмжлэгтэйгээр харилцан суралцах, туршлага солилцох уулзалтад НДЭХ-ний төлөөллүүд 2018 оны 1 сарын 30-аас 2 сарын 2-ны хооронд Энэтхэг улсын Дэли хотод эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр амжилттай үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж буй “The Hunger project”–тэй танилцаж, туршлага судлаж, мөн өөрсдийн туршлагаас хуваалцаж мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлж үр өгөөжтэй, амжилттай оролцлоо.

LOGIN Asia нь нийт 12 улсад 5 хөтөлбөрийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ба 125 гишүүн байгууллагатай юм. НДЭХ нь тус байгууллагын 5 хөтөлбөрийн нэг болох “Улс төрд эмэгтэйчүүдийн оролцоо” хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 оноос хойш хамтран ажиллаж байна.